Dvojdňový seminár z tradičnej čínskej medicíny

P O Z V Á N K A

Vážení kolegovia- akupunkturisti

Dovoľujeme si Vás pozvať na dvojdňový seminár z tradičnej čínskej medicíny, ktorý sa uskutoční v sobotu a v nedeľu,  v dňoch 26. - 27. júna 2010 v Bratislave v posluchárni č. B 001, prízemie SZU, Limbova 14.
Prednášať bude opäť  profesor tradičnej čínskej medicíny, MUDr. Vladimir Grigorjevič Nachatoy (Načatoj) z Petrohradu, člen Petrohradského lekárskeho inštitútu I. P. Pavlova, člen Čínskej akadémie vied. Je dlhoročným prednášateľom I. školy TČM v ČR. Jeho prednáška bude na tému: Praktická akupunktúra v gynekológii, Poruchy menštruačného cyklu,  Neplodnosť, Akupunktúra v priebehu tehotenstva.

Prednášky sú určené pre všetkých absolventov základných kurzov i pre  pokročilejších. Táto téma nebola u nás v takom rozsahu prednášaná. Seminár sa koná pod záštitou  Ústavu TČM SZU, Subkatedry akupunktúry FZŠŠ SZU a spoluorganizátormi sú Sekcia akupunktúry SLK a Spoločnosť akupunktúry SLS.

Prihlásiť sa možno  riadne vyplnenou prihláškou na kurzy SZU ( tlačivo sa dá získať na web stránke SZU, teraz aj na našej stránke). Bližšie informácie o možnosti prihlásiť sa na kurz možno získať aj na telefónnom čísle SZU, študijné odd. 02/59370362, prípadne na niektorom mobilnom tel. čísle nižšie.

Začiatok odborného podujatia je v sobotu o 9. hod, prezentácia je od 8,30 hod, predpokladaný koniec v sobotu je o 17. hod, v nedelu o 13. hod. Prednášky budú simultánne tlmočené do slovenčiny.
Poplatok za seminár je 45 Eur. Platbu je potrebné poslať vopred na č.účtu 7000200522/8180, v.s. vaše rodné číslo, šp.symb. 2627062010.
Pri počte účastníkov nad 20 budú obedy zaistené v jedálni SZU. Obedňajšia prestávka bude 45 min.

Seminár bude hodnotený kreditmi.

Pre záujemcov ponúkame možnosť rezervácie vstupeniek do  novej budovy SND (pri novom nákupnom centre EUROVEA), kontakt na rezerváciu vstupeniek t. č. 0903 792 228, Táto e-mailová adresa je chránená pred spambotmi. Ak ju chcete vidieť, je potrebné aby ste mali zapnutý JavaScript. .  (do 1. júna).

Tešíme sa na Vašu účasť

Organizačný výbor

MUDr. Vladimír Balogh
vedúci Ústavu TČM SZU
Táto e-mailová adresa je chránená pred spambotmi. Ak ju chcete vidieť, je potrebné aby ste mali zapnutý JavaScript. ;   0905615689

MUDr. A. Ondrejkovičová, PhD
vedecký sekretár SA SLS

MUDr.Gabriel Petrovics
predseda Sekcie akupunktúry SLK