Akútny lumboischialgický syndróm

Upozornenia otvárať v novom okne. Vytlačiť

(Kazuistika)
                                                             MUDr. Katarína Svitková, I.škola TČM, Praha
 
   Pacient je mladý hyperaktívny muž. Jedná sa o športovo založeného človeka, ktorý napriek poučeniu, športuje celý rok. Jeho ťažkosti sa začali po futbalovom zápase, ktorý hral na jeseň vo veternom, chladnom, vlhkom a sychravom počasí. Pacient mal bolesti v drieku, ktoré si liečil bylinnou náplasťou. Bolesti mu mierne ustúpili, ale jeho hyperaktivita a nadmerné zastúpenie jangovej konštitučnej formy mu vnukli myšlienku ďalšieho tréningu, samozrejme v rovnakom nepríjemnom počasí, čo vyústilo do ťažkostí západnou medicínou pomenovaných ako akútny lumboischialgický  syndróm. Pacient mal silné bolesti v oblasti  drieku, ktoré  vyžarovali do pravého bedrového kĺbu a do pravého kolena, nedokázal samostatne chodiť, jeho stav vyžadoval oporu barly. Horúčku ani infekciu dýchacieho a uropoetického traktu nemal. S močením ani so stolicou ťažkosti nemal, stolicu mal pravidelnú, formovanú, moč mal číry, bez patologickej prímesí. Udával, že mierne bolesti chrbta pociťuje už asi šesť rokov, bolesti sa zvýraznia po námahe, ale nepripisoval tomu žiadny význam. Bolesti sa nevyskytujú pravidelne, nie sú stále prítomné, len po námahe. Jeho obľúbenou a vyhľadávanou chuťou je sladká. Svojimi dominantnými emóciami nazval radosť a nervozitu, ale keďže nedávno stratil blízkeho človeka, často pociťuje smútok a nepokoj. Ako svoje obľúbené farby označil červenú a modrú. Pacient je narodený v apríli 1969 v znamení kohúta podľa čínskeho horoskopu.
   U pacienta som po odobratí anamnézy vyšetrila jazyk, na ktorom bol bledý povlak hlavne v oblasti tenkého a hrubého čreva, taktiež bol jazyk zväčšený, čo svedčilo o oslabenej slezine, jeho farba a vitalita boli prirodzené, bez patológie. Jemný tras jazyka upozornil na prítomnosť poranenia vetrom.
   Po vyšetrení pulzov na zápästiach rúk som zaznamenala oslabenie pulzu v priebehu dráhy tenkého čreva, hrubého čreva, sleziny, močového mechúra a obličiek. Pacienta som vyšetrovala koncom októbra.
   Konštitučne sa jedná o pacienta normálneho habitu, s miernym sklonom k asténii, veľmi aktívnym / neustále rozprával, alebo niečo robil, teda snažil sa aj napriek obmedzeniu pohyblivosti bolesťou, o to bolo pre neho fyzické obmedzenie viac nepríjemné/. Typologicky u neho prevláda jangová konštitúcia.
   Celkovo som jeho stav  diagnostikovala na základe princípov tradičnej čínskej medicíny ako oslabenie a blokádu prúdenia čchi v meridiánoch močového mechúra, obličiek, sleziny, tenkého a hrubého čreva v dôsledku vniknutia vonkajšieho patogénu / chlad, vlhko, vietor/, s nadbytkom jangu.
   V liečbe som postupovala nasledovne. U pacienta som najprv použila vypúšťanie nadbytku na dráhe obličiek a sleziny prostredníctvom bodov R 3, IT 8 a LP3. Tieto body sú bodmi III priehrady, bod R 3 slúži na prečistenie horúčosti, posilňuje kolenné a bedrové kĺby, bod LP3 podporuje funkciu sleziny, rozpúšťa hlieny, vypudzuje vlhkosť a posilňuje chrbticu. Bod IT 8 prečisťuje horúčosť a vietor, taktiež pôsobí analgeticky. Použila som aj lokálne na pohmat citlivé body /ah-shi/ v priebehu týchto dráh. V priebehu prednej strednej dráhy som použila body JM 9, ktorý pôsobí aj proti bolesti chrbtice a poplašný bod mu pre orgány dolného ohrievača- JM 7.
   Keďže pacient mal obrovskú bolesť hlavne v oblasti pravého bedrového kĺbu, inšpirovala som sa metódou profesora Li- Jianzhonga a použila som metódu takzvanej stračej nôžky s tým, že centrálne vbodnutú ihlu som aplikovala penetračne. Lokálne som ešte pacientovi po aplikácii ihiel na oblasť bedrového kĺbu aplikovala kosodrevinovú a kostihojovú masť, čo už ale spadá pod účinky fytoterapie.
Z aurikuloterapie som použila  lokálne citlivý bod na uchu v priebehu tej lokality aurikuly, na ktorú sa projikuje chrbtica.
   Takto som pacienta ponechala oddychovať pri relaxačnej hudbe 45 minút, keďže sa jednalo o závažný akútny stav. Musím podotknúť, že pacient odmietol analgetiká, teda z prostriedkov západnej medicíny nepoužil žiadne medikamenty.
   Po uplynutí 45 minút a odstránení ihiel pacient zaujal polohu na bruchu. Nabodla som mu citlivé body na dráhe močového mechúra. Jednalo sa hlavne o shu body a samozrejme som použila schému profesora Li - Jianzhonga na bolestivý chrbát, teda som napichla extrabody - takzvané oči drieku, body na priebehu hlavnej zadnej dráhy a shu body na priebehu meridiánu dráhy močového mechúra v lumbosakrálnej oblasti. V tomto prípade boli vybrané body VU 12 posilňujúci močový mechúr, odstraňujúci vietor a posilňujúci ochrannú čchi, VU 20- shu bod sleziny odstraňujúci vlhkosť a posilňujúci krv, VU 21- shu bod žalúdka a bod VU 22- shu bod trojitého ohrievača, ktoré oba odstraňujú vlhkosť a stagnáciu čhi. Ihly boli aplikované aj do bodu VU 23- shu bodu obličiek posilňujúceho obličky a odstraňujúceho vlhkosť a do bodu VU 24– shu bodu mora energie posilňujúceho chrbticu, krv a čchi. Na zadnej strednej dráhe som napichla bod TM 4, ktorý odstrňuje horúčosť a používa sa hlavne pri vertebrogénnom algickom syndróme.
   Pacienta som  nechala relaxovať 20 minút.
Po vyššieuvedenej liečbe popisoval pacient významný ústup bolesti, ale ešte cítil miernu bolesť v pravom bedrovom kĺbe. Nakoľko išlo o akútny stav, siahla som po holistickom prístupe riešenia problému v tradičnej čínskej medicíne, t.j. zvolila som aj manipuláciu bedrového kĺbu  a uvoľnenia dráh VU a TM prostredíctvom metód tuina masáže.
   Pacient síce zo začiatku trocha protestoval a nastolil mi otázku, či citujem:,,tou manipuláciou nezničíme hodinovú snahu ihličiek´´, no uistila som ho, že určite nie a napokon s manipuláciou súhlasil. Myslím si, že práve manipulácia zavŕšila proces liečby, pretože pacient odišiel na vlastných nohách a tvrdil, že bolesti náhle ustúpili. Nasledovne som ho poučila, že aspoň týždeň by sa nemal venovať športu a mal by mať kľudový režim. Napriek tomu som ho samozrejme o tri dni stretla ako spoluhráča na rekreačnom volejbalovom zápase. Bol vysmiaty, nič ho nebolelo a ako vždy krásne, hyperaktívne tvrdohlavo, hral s plným nasadením. Zamyslela som sa a skonštatovala som, že terapia, ktorú dostal ešte predsa len má svoje nedostatky, pretože nadbytok jangu som u tohto pacienta nevyriešila... Ale aspoň viem ktorým smerom sa pobrať pri ďaľšej terapii, ktorej sa pacient odvtedy pravidelne dožaduje aj preventívne.