Strava podľa piatich elementov

Prepojenie vnútorných orgánov a ducha
MUDr. Katarína Svitková

V Číne sa po stáročia uplatňuje systém piatich elementov, na základe ktorého je snaha ozrejmiť vzťah medzi telom a duchom. Duch je v ponímaní tradičnej čínskej medicíny súčasťou ľudského tela a na základe všeobecného výskumu tradiční čínski lekári prišli k záveru, že určité emócie majú vplyv nielen na určité telesné orgány, ale tento princíp funguje aj naopak, teda že pre ochorenia určitého orgánu sú typické určité emócie.

Na základe toho, ako emócie súvisia s istými orgánmi, sa časom zistili tieto nižšie uvedené fakty.

Nadmerný hnev, alebo nadmerná zloba škodia pečeni, ktorú naopak môžeme posilniť prostredníctvom kreativity a veľkorysosti. Rovnakým spôsobom posilňujú, resp. oslabujú niektoré ďalšie emócie všetky ostatné orgány v ľudskom tele.

Dlhodobý smútok zraňuje pľúca, ktorým energiu naopak dodá viera a optimizmus.

Silná túžba, nadmerná radosť a nedostatok času dráždia srdce, ktorého ukľudnenie je možné dosiahnuť prostredníctvom otvorenosti a trpezlivosti .

Duševné hĺbanie a starosti oslabujú slezinu, jej energiu môžeme podporiť pozornosťou a obetavosťou.

Obavy neprospievajú obličkám- všeobecne obavy kradnú životnú silu, naopak odvaha a láskyplné vzťahy im pomáhajú a posilňujú celkovú vitalitu organizmu.

Obrátená reťazová reakcia vyzerá potom nasledovne

Človek s nadbytkom jangu v pečeni, ku ktorému dochádza prostredníctvom alkoholizmu alebo nadmernou spotrebou bravčového mäsa, má sklony k otvorenej alebo potlačovanej agresivite. Podobne u detí môže sklony k agresívnemu správaniu sa vyvolať cesnak, ostré korenie a nadmerné solenie.

Prehriatie srdca spôsobené častou konzumáciou kávy vedie k subjektívnym pocitom nedostatku času a vnútornému nekľudu.

Ľudia s nedostatkom čchi v slezine vyvolanou vysokou spotrebou cukru a mliečnych výrobkov majú sklony k nadmernej hĺbavej zádumčivosti a k zbytočnej prehnanej starostlivosti.

Deti s nedostatkom čchi v slezine inklinujú k emocionálnej nevyrovnanosti.

Nedostatok čchi v pľúcach vyvoláva pocity smútku.

Ľudia so slabými obličkami majú tendenciu k prehnanej ustrašenosti.

Vzhľadom k tomu, že ľudia v našej zemepisnej šírke nemajú o s pätnom energeticko-organickom ovplyvňovaní ducha chorobami dostatok informácií, len veľmi málo ľudí venuje pozornosť tomu, že práve strava značne ovplyvňuje duševné prejavy jednotlivcov. V oblasti tradičnej čínskej medicíny a náuky o stravovaní sú určité fakty dokázané konkrétne, nejedná sa len o teórie. Preto je vhodné odporúčania tradičnej čínskej medicíny v stravovaní vyskúšať a overiť si výsledky sám na sebe. Výsledkom takéhoto stravovania je zlepšený celkový zdravotný stav a dobrá nálada.

Stravovanie sa podľa piatich elementov znamená vyberať si potraviny podľa telesnej sústavy jednotlivca alebo podľa aktuálneho ročného obdobia, výsledkom čoho je fakt, že organizmus po celý rok oplýva dostatkom energie a tekutín a môže tak spĺňať všetky požiadavky, ktoré naň kladieme.